Varanasi är en stad vid floden Ganges i delstaten Uttar Pradesh i Indien. Den är administrativ huvudort för ett distrikt med samma namn, Folkmängden uppgick till 1 198 491 invånare vid folkräkningen 2011, med förorter 1 432 280 invånare. [1] Ganges är Indiens huvudflod. Ganges längd utgör omkring 2 506 kilometer, [1] ... Ganges för med sig en utomordentligt stor mängd fasta beståndsdelar (årligen omkring 2 miljoner kubikmeter) [källa behövs], varigenom deltat årligen tillväxer och flodbädden förändras. En annan helig plats inom Hinduismen är staden Varanasi, Indiens äldsta fortfarande bebodda stad. Miljontals hinduer kommer hit för att bada i en av stadens 84 ghats i hopp om att rena sig från sitt livs alla synder, precis som i vattentemplet. De flesta som hört något om Indien känner oftast till Ganges. Ganges är så mycket mer än bara en flod, Ganges, eller Ganga Ji, är en gudinna som dyrkas av miljontals människor, Ganges vatten skänker liv åt stora delar av norra Indien och Ganges är också en … Ganges . Den mytomspunna och heliga floden Ganges är Indiens näst största flod. Den vindlar sig ner från Himalayas bergsluttningar till den hindustanska slätten och genomströmmar denna med obetydligt fall i sydöstlig riktning, för att sedan vika av söderut mot bengalens lågland och slutligen mynna i bengaliska viken. Ett bad i Ganges är ett av livets mål för en hindu, och pilgrimerna vallfärdar hit för att bada i floden. Fem av Ganges fler än 100 trappor är speciella för hinduerna, och de rättrogna badar vid dem i … Det anses också att den bästa platen att dö på är just Varanasi. Därför förs många döende dit. Man kan också säga att hela Indien är en helig plats för hinduer. Att dö vid Ganges strand och brännas där, helst i den heliga staden Varanasi, är eftersträvansvärt för många. Hinduismen idag Hinduismen har idag mellan 900 miljoner och en miljard anhängare. För hinduerna är staden helig och världens medelpunkt, varför man från vår tidräknings början gjort pilgrimsfärder hit. Precis där Varanasi ligger kröker sig Ganges tillbaka upp mot sin källa bland Himalayas berg, och detta ser hinduerna som en symbol för slutet på återfödelsens kretslopp. Hej Hinduernas heligaste plats är floden Ganges. Speciellt staden Varanasi är en ord dit man vallfärdar. Många hinduer vill bli kremerade i Varanasi. Det anses också att den bästa platen att dö på är just Varanasi. I det nordindiska Allahabad har världens största pilgrimshändelse påbörjats. På måndagens morgon tog, enligt rapporter i indiska medier, tiotusentals hinduer ett rituellt bad i floden Ganges för att rena sig från sina synder. Indiens heliga flod Ganges löper från Himalaya i norr till Bengaliska viken och Indiska oceanen. Längs med floden träffar programledaren Simon Reeve västerlänningar som söker andlig upplysning i Rishikesh. Som om det vore morgonens mest exotiska iakttagelse, vilket det förstås är för Sani, men inte för mig. Sani ror, gnolar på filmmusik och ser flygplan. Varanasi ligger vid floden Ganges, och den här floden är också som en helig flod. Man kommer till staden för att tvätta av sig sina synder. Varanasi har blivit som en helig plats just för att de bor så många Sadhu där. Varför är kon helig i Indien? Illivet - 12 Dec 2016 Kon är ett slags modergudom för hinduerna, och i en del indiska delstater är det till och med förbjudet att slakta kor och oxar. För hinduerna är floden Ganges helig. För en hindu är floden Ganga Ma, Moder Ganges, som gudarna skänkt till människorna. Runt 50 000 människor badar här varje dag, och dricker av vattnet. För hinduer är Ganges som Mecka för mig, en helig plats som varje troende vill besöka innan man tar farväl för livet. Själva kallar hinduerna gärna sin lära för santana dharma (den eviga läran) och menar att den alltid funnits. Hinduismen har ingen grundare och det är därför svårt att säga exakt när den har uppstått. När man är hindu existerar det fem ... (som det står att man inte för ... sedam sprids askan på den tredje dagen i en helig flod. Det finns inte ett enkelt svar på frågan om varför kon är helig utan snarare ett flertal mer eller mindre ... Som tack för detta håller hinduerna kon helig. 3. Han håller ett radband, en helig bok, ... Desto mer älskad och dyrkad är guden Vishnu. Vad är det för speciellt med floden Ganges? 5. Varför bränner man de döda vid floden? ... kon är helig. ... Vilka är det? Vilken gud tror hinduerna på? Varanasi ligger bredvid floden Ganges, som också är väldigt helig. Hinduerna kallar sin lära för santana dharma ... Detta förklarar varför det finns så ... Varanasi och floden Ganges som är en helig flod för dem. Hinduismen HINDU - INDIER. En hindu är en indier. Ordet kommer från floden Indus. Hinduismen är en kultur, ett sätt att leva. Ca. år 3000 f.Kr. Hög syrehalt är bra för fiskarna och det ... Ganges betraktas inte bara som helig, ... jag tyker du e taskig o borde bli avliverad. just nu. rinner Ganges. Kraft/ Egenskap ... Kon ger människan mycket som är livsviktigt för människan. Mjölk ... Som tack för detta håller hinduerna kon helig. 3. Det är Vishnu som håller koll på världen och ser till att allt funkar. –Shiva är källan till gott men också ont. Han har ett bälte av dödskallar och ett tredje öga i pannan. Det är också Shiva som får världen att gå under så att Brahma kan på nytt skapa den igen. En annan populär gud skulle vara Krishna. Ganges är en flod i Indien och Bangladesh. Floden Ganges börjar som floden Bhagirathi i Himalayabergen, och flyter senare ihop med Alaknandafloden och bildar Gangesfloden. Ganges är en helig flod för hinduerna. Floden är 2.510 km lång och mynnar ut i Bengaliska bukten. Karma är ett huvudbegrepp inom hinduismen (och ett flertal andra religioner) som innebär att de handlingar vi gör i detta liv påverkar nästa reinkarnation. Hinduerna tänker sig att en människa bör samla på sig god karma, för det … Kanske, för att högtidlighålla detta byggdes tempelet till Lord Ram här vid Tulsi Ghat. Många av de reliker som har lämnats kvar av Tulsi Das bevaras vid Tulsi Ghat. Huset där Tulsi Das dog har bevarats och hans Samadhi, trä träskor, kudde och idol för Hanuman, som Tulsi dyrkade, är alla fortfarande intakta. Helig flod Genom Indien rinner Ganges som enligt hinduerna är en helig flod. Enligt tron sägs det att Ganges kommer rinnande ur guden Shivas hår. Alla hinduer vill komma till Ganges för att komma i kontakt med det heliga vattnet. Likaså vill de besöka den heliga staden Varanasi. Mahatma Gandhi Mahatma Gandhi kämpade för Indiens … Jag behöver veta en helig skrift inom hinduismen och förklara vad den handlar om ... som är menade för att fördjupa läsarens kunskaper av vedaböckerna. Hinduism . Hinduism, eller Sanatana dharma som det också kan kallas, är ett samlingsnamn för indiska sedvänjor, religiösa föreställningar och filosofiska koncept.