Synen på skapelsen, världen, är alltså linjär, och börjar med skapelseberättelsen. Religionerna delar skapelseberättelse, men den berättas lite olika detaljerat i de olika religionerna. Enig är man om att Gud skapat världen på sex dagar. Religion är kollektiv tro som grundar sig på en trosföreställning, t.ex. om gudar, andar, transcendenta själar (teism) eller andra övernaturliga fenomen. Gudarna ses ofta som skapare och som höjda över det … Judendom, kristendom och Islam är religioner med en historisk linjär världsbild Cirkulär världsbild I religioner med en cirkulär världsbild finns ingen tanke om en … Tiden är inte linjär som i den västerländska världsbilden; vi lever inte i en värld som en gång skapats och som en dag kommer att gå under, utan i en värld som skapas, upprätthålls, går under och skapas på nytt, om och om igen. Linjäritet eller linearitet är en avledning av linjär eller lineär (av latinets linearis, av linea; 'tråd av linne') och avser något som kan beskrivas med en rät linje. Ordet … Vad är religion? Tron på det övernaturliga Gud/gudar har skapat världen och styr Religion Religion Religioners innehåll: Etik -levnadsregler Alla tre religioner har även en speciell skrift. Alla religioner har såklart många olika, men oftast har de en speciell. Alla religioner har såklart många olika, men oftast har de en speciell. Buddhismen och Hinduismen är vad man kallar polyteitiska religioner, där man tillber mer än en gud. En man behöver ju inte ha något på huvudet eftersom han är en avbild och avglans av Gud. Men kvinnan är en avglans av mannen, ty mannen kommer inte från kvinnan utan kvinnan från mannen, och mannen skapades inte för kvinnan utan kvinnan för mannen. Quiz.Me är en sida där du kan göra tester om nästan vad som hellst. Du kan också skapa ditt eget quiz. Sikhismen (tror på EN gud): Gura Nanak var religionens grundare. Han var påläst både inom Islam och född hindu. Han var påläst både inom Islam och född hindu. Kniven är en viktig symbol för Sikherna > den symboliserar att man ska våga stå för sin tro och våga ingripa när det sker orättvisor. En funktionell definition svarar på vad en religion gör. Exempel: ”Religion kan definieras som ett system av trosföreställningar och handlingar som gör det möjligt för en grupp av människor att komma tillrätta med det mänskliga livets yttersta frågor. Vad är religion? Religion vill ge en förklaring till liv och död Motsatsen är en cyklisk tidsuppfattning. En linjärmotor är en anordning som drar en rak skena framåt eller bakåt i motsats till en vanlig motor som vrider runt en axel. Linjäritet i matematiken. Inom matematiken är linjäritet ett samband mellan två variabler så att en ändring i den ena variabeln alltid leder till en proportionell ändring i den andra. Vad är en människa? Religionen har ofta texter som förklarar vad en människa är. Text+aktivitet om vad en människa är för årskurs 7,8,9 Om en presentation i PowerPoint mjukvara rör sig i en direkt linje från en bild till nästa , skulle det betraktas som en linjär PowerPoint-presentation . Tanken är att det finns en början , mitten och slutet som flödar i en rak linje . Det betyder att de bara tror på en gud. Islam har Allah (Gud) Kristendomen och Judendomen har Gud. Därför säger man att de tre religionerna hänger ihop för att de tror på samma Gud men har olika legender och historier. Alla tre religioner har även en speciell skrift. Judendomen är en monoteistisk religion som ligger som grund för både... Liknande lärarmaterial. ... Vad är grejen med gud och gudomlighet? Exakt vad som är religion eller inte är svårt att säga, men ofta säger religioner att de ger svar på livets svåra frågor. Quiz.Me är en sida där du kan göra tester om nästan vad som hellst. Du kan också skapa ditt eget quiz. Religion är inte en särskilt stor del av svenskarnas vardag. Få är religiösa, utan många är antingen agnostiker eller ateister. Men i andra länder kretsar väldigt mycket av vardagen kring religion. De kan tycka att vi är konstiga som inte är så religiösa som de är. Det pratas även om att man kan vara öppet och stängt religiös. Vad är religion? De flesta människor har nog en blandad åsikt om vad religion egentligen är. Vissa anser att en religion endast är en religion om man tror på en speciell gud som hör till religionen och andra säger att en religion är när man tillhör en speciell folkgrupp med samma uppfattningar om livet och tron. Kastsystemet är inte förbjudet, däremot är det förbjudet att diskriminera en människa beroende på kasttillhörighet. Tillhör du en linjär religion (judendom, kristendom, islam) är det inte så viktigt att du har ett bra liv medan du lever. En jordbävning med en magnitud på 3,0 har 10 gånger amplituden av en med en magnitud på 2,0, och en som har magnitud 4,0 är 10 gånger starkare fortfarande. Andra olinjära skalor Några idéer får inte vara mätbar på linjär eller logaritmiska skalor. Att ett samband är linjärt innebär att man får en rät (rak) linje om man skulle rita upp det i ett vanligt (cartesiskt) koordinatsystem. Att ett samband är linjärt innebär att en förändring i x-värdet alltid ger en förändring i y-värdet som är direkt proportionell mot förändringen i x-värdet. En inteckning är ett lån för köp av fastigheten, med samma fastighet som säkerhet. Eftersom varje lån kostar pengar, är det värt att ställa frågan vilken av de olika inteckning typer är … Att en ekvation är linjär innebär bland annat att om vi tar två punkter, drar en linje mellan dem, så vet vi att linjen kommer att fortsätta med … Det är en religion som vuxit fram och traderats utan kända grundare, den saknar fastlagda dogmer och den är en specifikt indisk företeelse. Hinduerna uppfattar kosmos som något evigt som ständigt förnyar sig själv, och har därför inga föreställningar om världens yttersta ursprung eller om frälsningen som en linjär-historisk process. Medan både kan arbeta för en linjär presentation , är deduktivt resonemang bäst . Du börjar med en stor premiss och sedan sluta sig till att de sub -poäng . Tänk på en disposition med en stor rubrik och underrubriker med sub- poäng för varje rubrik , och du har en bild på deduktivt resonemang . Människan har både kropp och medvetande, och filosoferna diskuterar vad som är mest verkligt. Djur har också kropp och medvetande, så hur skiljer vi oss från dem? En del anser att människan är mer medveten om sig själv än vad djuren är. Inom redovisning innebär en linjär avskrivning att man gör lika stora årliga avskrivningar under inventariets nyttjandeperiod. Om inventariets nyttjandeperiod (ekonomiska livslängd) är 10 år skriver företaget alltså av 10% per år. Se även progressiv avskrivning och degressiv avskrivning. Linjär morphea: här finns en linjär morphea, som ofta lokaliserar i en arm eller ett ben. Denna form är vanligast hos barn. Saber cut-morphea: Detta kallas också morphea och kallade coup de sabel. En text jag tycker är bra är skriven av Sommarek som är moderator på wicca.ifokus.se hon har skrivit ett bra inlägg om vad du som student ska tänka på innan du ställer frågor till ett intervjuoffer.