Läs nyskrivna artiklar, ... Ta del av modulen Språk- och kunskapsutvecklande ämnesundervisning för nyanlända elever den första tiden. Länkar. Utveckla din undervisning tillsammans med kollegor med hjälp av en insats i språk-, läs- och skrivdidaktik för lärare i alla ämnen. Du som är förskollärare lär dig mer om att utmana och stimulera barns språk-, läs- och skrivutveckling. Språk-, läs- och skrivutveckling: ... Från och med höstterminen 2015 deltar Lerums kommun i det statliga Läslyftet. Information om fortbildningen Handleda vidare inom språk-, läs- och skrivutveckling finns på Skolverkets webbplats. ... Läslyftet i förskolan + Enheten för elevhälsa och ... i språk, läs och skrivutveckling. I uppdraget ingår också att vara processledare och handledare i läslyftet. Välkommen till Lärportalen! Här finns material för att utveckla undervisningen tillsammans med dina kollegor. Läs nyskrivna artiklar, se undervisningsfilmer och lyssna på intervjuer med forskare inom pedagogik och didaktik I Sverige är läsvanorna stabila för den svenska befolkningen som helhet. Men det finns oroande tendenser som att andelen unga som läser regelbundet minskar och att god läsförmåga i hög grad bestäms av till exempel föräldrars utbildningsnivå. Nationellt centrum för språk- läs- och skrivutveckling Stockholm 16 november 2016 Elever möter och skapar texter multimodala perspektiv Kristina Danielsson Professor i svenska språket, Linnéuniversitetet . Läs mer . Planera och organisera för Läslyftet i förskolan diskussionsunderlag. En ny termin är igång och jag har haft förmånen att i uppstarten tillbringa en del tid i en åk 1. Förra veckan högläste jag bilderboken Alla går iväg, av Eva Lindström. Titti, Palle och Milan leker och har roligt medan Frank går ensam en bit därifrån. Det här får du • Fördjupa dina kunskaper om språk-, läs- och skrivutveckling • Samtala med kollegor om forskning och undervisning • Pröva nya arbetssätt i praktiken. Allt Läslyftets material - artiklar, filmer, diskussionsfrågor med mera - … •Språk-, läs- och skrivutvecklare eller motsvarande funktion inom förskolan som har hela eller en del av sin tjänst på huvudmannanivå. •Språk-, läs- och skrivutvecklare eller motsvarande funktion som har en samordnande roll för flera förskolor inom området språk-, läs- och skrivutveckling. Utbildning för språk-, läs- och skrivutvecklare Den 19-20 maj var det uppstart för den utbildning som NCS och Läslyftet tillsammans arrangerar för språk-, läs. och skrivutvecklare. Jag var på plats i Stockholm under de … 10 Nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling (NCS) Nationell konferens Nyhetsbrev Webb Utbildning i samarbete med Läslyftet Fortsatt stöd för handledare inom Läslyftet Regionala nätverk av språk-, läs- och skrivutvecklare. Språk- läs- och skrivutvecklarna kan vara ett stöd för rektor när det gäller att hitta former för organisation, med- eller utan statsbidrag. Språk-, läs och skrivutvecklarna fungerar som samordnare för läslyftet och går båda två en utbildning för språk- … Projekt Kreativt Språkande Besök och workshop på Konsthallen med konstpedagogen Britta leder vidare till användning av olika Makerlådor för att utveckla, utmana och stimulera barnens lärande i leken.Läroplanens mål att sträva mot förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna … Både i skolor, på bibliotek och bland vårdnadshavare finns en medvetenhet om elevers behov att upprätthålla sin läsning och sin läsförmåga även under ledigheten och många är de läsfrämjande och läsmotiverande insatser som planeras och genomförs. Känner mig idag stärkt i min övertygelse om vikten av att satsa på en ökad kunskap och medvetenhet kring barns och elevers språk-, läs- och skrivutveckling i ALLA ämnen och med ett professionsövergripande fokus. Läslyftet i skolan är en fortbildning i språk-, läs- och skrivutveckling för lärare i alla ämnen med fokus på kollegialt lärande. Språk-, läs- och skrivutveckling 13 inlägg Vårt fokus för resan var att träffa Skoldatateket Stockholm för att utbyta erfarenheter … brukar diskutera och planera arbetssätt för språk- läs och skrivutveckling tillsammans. var motiverade att påbörja Läslyftet från början. har en rektor som betonar betydelsen av språk- läs- och skrivutveckling. har aktiva handledare . Välkommen till Lärportalen! Här finns material för att utveckla undervisningen tillsammans med dina kollegor. Lässatsning för att stimulera fler barn och unga att läsa mer