Regeringen vill att nuvarande lag ska ersättas av två nya lagar: en lag om ändring av könet i folkbokföringen – den juridiska processen, och en lag om kirurgiska ingrepp i könsorganen – den medicinska processen. Lag … Det innebär att en juridisk förändring av könstillhörighet kan göras utan kontakt med vården. Lagen om ändring av juridiskt kön ska reglera förutsättningarna för en ändring av en persons juridiska kön i folkbokföringen, som innebär att en person tilldelas ett nytt personnummer. Jag fick nyligen godkänt ändring av juridisk könstillhörighet. Regeringen tar nu initiativ till två nya lagförslag, en lag om ändring av juridiskt kön och en lag Om detta skulle bli verklighet innebär det att barn redan från tolv års ålder kan byta juridiskt kön. Förslag till en ny lag om ändring av juridiskt kön Lagen om ändring av juridiskt kön ska reglera förutsättningarna för En lag om ändring av det kön som framgår av folkbokföringen – den administrativa processen, och en lag om vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen – den medicinska processen. Kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder ... 14 a § Förbudet mot diskriminering i 14 § 1 som har samband med kön hindrar inte tillämpning av bestämmelser i lag om änkepension eller utbetalning av barnbidrag. Förslag till en ny lag om ändring av juridiskt kön Lagen om ändring av juridiskt kön ska reglera förutsättningarna för en ändring av en persons juridiska kön i folkbokföringen, som innebär att en person tilldelas ett nytt personnummer. Lag (2014:958). ... en lag om ändring av juridiskt kön och en lag om tillståndsprövning av ingrepp i könsorganen och avlägsnande av könskörtlarna. ... en lag om ändring av juridiskt kön och en lag om ändring av medicinsk könskorrigering. En ändring av juridiskt kön innebär utdragna, psykiskt påfrestande könsutredningar och omständliga processer. Förslag till ny lag om ändring av juridiskt kön . Tolvåringar ska kunna ansöka om att byta juridiskt kön och medicinsk könsändring ska kunna göras från 15 års ålder. Utredaren lämnar Utgångspunkten är att den som önskar ska ha möjlighet att ändra sitt juridiska kön. Regeringen föreslår en ändring av juridiskt kön och en lag om tillståndsprövning av vissa ingrepp i könsorganen och avlägsnande av könskörtlarna. lagar, en lag om ändring av juridiskt kön och en lag om tillståndsprövning av ingrepp i könsorganen och avlägsnande av könskörtlarna. Dessa processer bidrar till transpersoners stora utsatthet i samhället och kränker deras rätt till privatliv, rätt till självbestämmande och rätt till erkännande inför lagen. Utredningens förslag är att könstillhörighetslagen upphävs och ersätts av två nya lagar, en lag om ändring av juridiskt kön och en lag om tillståndsprövning av ingrepp i könsorganen och avlägsnande av könskörtlarna. .... vi kommer att ta initiativ till två lagförslag, en lag om ändring av juridiskt kön och en lag om ändring av medicinsk könskorrigering. IVO tillstyrker utredningens förslag avseende att den nuvarande lagen, lag 1972:119 om Det här året regleras rätten för transsexuella att efter särskild utredning ändra juridiskt kön. ... en lag om ändring av juridiskt kön och en lag om tillståndsprövning av ingrepp i könsorganen och avlägsnande av könskörtlarna. 14.4 Ändring av juridiskt kön för barn och unga Socialstyrelsen anser att det är otydligt hur utredningen har kommit fram till de åldersgränser som föreslås för ändring av juridiskt kön för barn och unga. ”Regeringen tar nu initiativ till två nya lagförslag, en lag om ändring av juridiskt kön och en lag om tillståndsprövning av vissa ingrepp i könsorganen och avlägsnande av könskörtlarna. RFSL tillstyrker förslaget till lag om ändring av juridiskt kön, dock med tillägget att både medborgare och personer folkbokförda i Sverige ska kunna Jag är juridiskt kvinna nu. ... en lag om ändring av juridiskt kön och en lag om tillståndsprövning av ingrepp i könsorganen och avlägsnande av könskörtlarna. Jag är inte kvinna på något annat sätt, men eftersom det endast finns två lagliga alternativ så är jag hemskt glad att erkännas som det som inte ger mig massiv ångest och dysfori. ... en lag om vissa kirurgiska ingrepp i könsorgan och en lag om ändring av det kön som står i folkbokföringen, det som brukar kallas ”juridiskt kön”. Det fanns personer som genomgått könskorrigerande behandling och ändrat könstillhörighet i kyrkböcker redan innan, men nu går en lag igenom för att tydliggöra hanterandet. Regeringen vill ersätta den nuvarande lagen om könstillhörighet med två nya lagar: en lag om vissa kirurgiska ingrepp i könsorgan och en lag om ändring av det kön som står i folkbokföringen, det som brukar kallas ”juridiskt kön”. I betänkandet saknas dock en konsekvensanalys av förslaget, inte bara vad avser de samhälleliga följderna av en starkt förenklad ordning för ändring av juridiskt kön utan också, till exempel, vad gäller medicinska konsekvenser för individen. Regeringen tar nu initiativ till två nya lagförslag, en lag om ändring av juridiskt kön och en lag Tolvåringar ska kunna ansöka om att byta juridiskt kön och medicinsk könsändring ska kunna göras från 15 års ålder. ... en lag om ändring av juridiskt kön och en lag om tillståndsprövning av ingrepp i könsorganen och avlägsnande av könskörtlarna. Fick besked om detta häromveckan. En lag om ändring av juridiskt kön och en lag om tillståndsprövning av ingrepp i könsorganen och avlägsnande av könskörtlar.