Studera! Här finns 305 utbildningar som matchar "Mänskliga rättigheter". TEOLOGISKA HÖGSKOLAN STOCKHOLM ... Mona Samadi Utbildningsledare programmet Mänskliga rättigheter MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER Kandidatprogram … Jämför antagningspoängen mellan de olika terminerna och urvalsgrupperna. På Teologiska högskolan Stockholm (THS) finns en god studiemiljö ... landets ledande lärosäten inom teologi och mänskliga rättigheter. Hitta antagningspoäng för alla utbildningar vid Teologiska högskolan Stockholm år 2017. Search among more than 1.000.000 user manuals and view them online in .pdf Teologiska högskolan Stockholm (THS) - Vi erbjuder program och kurser i Mänskliga rättigheter (MR) och Teologi/religionsvetenskap. Hitta antagningspoäng för alla utbildningar vid Teologiska högskolan Stockholm år 2017. Teologiska högskolan Stockholm (THS) - Vi erbjuder program och kurser i Mänskliga rättigheter (MR) och Teologi/religionsvetenskap. 3 Mänskliga rättigheter - lika för alla! Högskola & Yrkeshögskola Distansutbildningar 2016/2017 LÄRCEN TRU M Syftet med masterprogrammet i mänskliga rättigheter är att ge studenter förmåga att självständigt, sakligt och kritiskt arbeta med frågor om hur mänskliga rättigheter skall tolkas, utvecklas och genomföras. Om Kandidatprogram i teologi. Religion berör allt från världspolitik till individers sökande efter lycka och mening och vi ger kurser och program som sträcker sig från de stora världsreligionerna i historia och nutid till mänskliga rättigheter, från textkritisk bibeltolkning till psykologiska och filosofiska studier. Rätten att bli behandlad som alla andra och utan diskriminering är grundläggande element i de mänskliga rättigheterna (MR). 4 Kandidatprogram i mänskliga rättigheter (MR) 180 högskolepoäng samt fristående kurser Programmet ges på heltid och startar varje hösttermin. Schema. teologiska fakulteterna. Här finns 305 utbildningar som matchar "Mänskliga rättigheter". Antagningspoäng för Kandidatprogram i Mänskliga rättigheter vid Teologiska högskolan Stockholm 2017. Närvaro är obligatorisk på föreläsningar och seminarier. ... Teologiska klassiker – Augustinus, Thomas 7,5 hp. Kandidatprogram i mänskliga rättigheter; Kandidatprogram i praktisk filosofi, politik och ekonomi; ... Humanistiska och teologiska fakulteterna LUX, Lunds universitet Box 192, 221 00 Lund Telefon: 046-222 00 00 (vxl) kansliht kansliHT.lu se. TEOLOGISKA HÖGSKOLAN STOCKHOLM Högskoleutbildning i Mänskliga rättigheter LÄSÅRET 2016/2017 Mänskliga rättigheter - lika för alla! teologi och mänskliga rättigheter Beslut ... Johannelunds teologiska högskola Teologi - kandidatexamen, hög kvalitet Karlstads universitet Mänskliga rättigheter har blivit ett dominerande språk politiskt, rättsligt och moraliskt, såväl i Sverige som i resten av världen. Ta dina drömmar och din längtan på allvar – vi kommer att göra det! Kandidatprogram i mänskliga rättigheter (MR) 180 högskolepoäng samt fristående kurser Programmet ges på heltid och startar varje hösttermin. ... höstterminen 2015. Om webbplatsen. Teologiska högskolan Stockholm är en högskola i Bromma som är specialiserad på två ämnen: mänskliga rättigheter och teologi. ... Vilken betydelse religionen har för moderna värden som tolerans och mänskliga rättigheter kommer också diskuteras under kursen gång. Samtidigt vittnar nyhetsflödet varje morgon om ständiga kränkningar av dessa och andra rättigheter. I samarbete med Uppsala universitet erbjuder vi också ett masterprogram i mänskliga rättigheter. De flesta av kurserna kan också sökas som fristående kurser. Studieavgiften för Mänskliga rättigheter - Kandidatprogram är 300 000 SEK. Campus Helsingborg. ... också studera ett kandidatprogram och ett masterprogram med östkyrklig inriktning. Utbildningar Umeå universitet 2012/13 Det är här det börjar! Under 2014 har vi samtidigt gjort en större översyn av våra kandidatprogram inom både ... i mänskliga rättigheter. Hitta din utbildning på AllaStudier.se och börja plugga nu. Mänskliga rättigheter. Teologiska högskolan Stockholm (THS) - Vi erbjuder program och kurser i Mänskliga rättigheter (MR) och Teologi/religionsvetenskap. TEOLOGISKA HÖGSKOLAN STOCKHOLM Högskoleutbildning i Mänskliga rättigheter LÄSÅRET 2015/2016 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER Mänskliga rättigheter - för allas lika rättigheter Rätten till likabehandling och icke-diskriminering utgör grunden för internationella mänskliga rättigheter. På Teologiska högskolan Stockholm ... landets ledande lärosäten inom teologi och mänskliga rättigheter. I Mänskliga rättigheter studerar och analyserar du de mänskliga rättigheterna ur folkrättsliga, filosofiska, statsvetenskapliga och religionsvetenskapliga perspektiv och får förmåga att självständigt, sakligt och kritiskt arbeta med frågor om hur mänskliga rättigheter kan tolkas, utvecklas och implementeras i samhället. ... Stockholm Teologiska Högskolan, ... Kandidatprogram i mänskliga rättigheter. Teologiska högskolan Stockholm (THS) erbjuder ett kandidatprogram i mänskliga rättigheter. Kurserna som ingår i de båda programmen kan även sökas som fristående kurser. Anmälningsavgiften är 900 kronor. Välkommen till Teologiska högskolan Stockholm där du kan studera ett par av vår tids mest centrala kunskapsområden. Teologisk etik, 7,5 hp läskurs. Allmänna uppgifter Kursen ingår som obligatorisk kurs i Kandidatprogram i mänskliga rättigheter. Utbildning vid Teologiska fakulteten. Kurserna ligger parallellt på halvfart. Kursplan. Kandidatprogrammet i mänskliga rättigheter (MR) är tvärvetenskapligt och belyser såväl moraliska som juridiska aspekter, den historiska bakgrunden och framtidens utmaningar, med både nationella och internationella perspektiv. Mänskliga rättigheter.