Hur kommer det svenska språket se ut om hundra år? Vad ska jag göra? 1. Rubrik och inledning Skriv rubrik: Svenska språket om hundra år Skriv en inledning som berättar lite om vad texten kommer att handla om (ca 50 - 80 ord). För precis hundra år sedan skrev språkvetaren Gustaf Cederschiöld hur han tyckte att svenska språket skulle utvecklas.Nu är det dags att se om han fick rätt. Idén om att byta ut man är inte heller en ny idé utan kom på 1970-talet. Man anses vara ett sexistiskt pronomen, och därför vill vi få ett mer neutralt pronomen. Hur vi tror vårt språk kommer se ut Om hundra år har det gått lång tid och allt kommer att se annorlunda ut än idag. Språket kommer att likna det vi har men det kommer att finnas skillnader. Skicka in en fråga så svarar vi så snabbt som möjligt. This is a service for Swedish residents only. $1.25 Hur ser svenskan ut 2115? Framtidens svenska Svenskan om 100 år enligt Olle Josephson: Dagens arbete: Nya lånord Urnordiska fram till år 800 En diskuterande text om den svenska språkutvecklingen, där eleven reflekterar kring hur det svenska språket kommer se ut om 100 år. Fokus ligger bland annat på hur man tilltalar varandra, graden av formalitet, digitala influenser, engelskans fortsatta påverkan och framväxten av ytterligare sociolekter. Framtidens svenska Ingen vet idag hur svenskan kommer att se ut i framtiden, det är omöjligt att säga, men många språkforskare har olika teorier om hur utvecklingen kommer att ske. Något som är helt säkert är att nya saker och ny teknik kommer att skapas. Hur tror du att världen kommer se ut om 100 år? Tror du det kommer finnas flygande bilar eller att vi kanske har flyttat … Eftersom språket konstant förändras kommer ju inte språket se likadant ut om kanske hundra år. Frågan är vad som kommer påverka oss? Vi tror att engelskan kommer påverka oss ännu mer än vad den redan har, men att den senare börjar avta. Svenska Akademien grundades 1786 med målsättningen att svenska skulle bli ett kulturbärande språk, precis som tyska och franska. 230 år senare får vi även en lag som ska skydda det svenska språket från utrotning. Max Landergård tittar närmare på lagen, liksom hur våra fem minoritetsspråk valdes ut. Att utelämna ordet "har" går bra i en del meningar på svenska. Men det är en unik regel som finns i få andra språk och som uppkom i svenskan på 1600-talet utan att … En diskuterande text om den svenska språkutvecklingen, där eleven reflekterar kring hur det svenska språket kommer se ut om 100 år. Fokus ligger bland annat på hur man tilltalar varandra, graden av formalitet, digitala influenser, engelskans fortsatta påverkan och framväxten av ytterligare sociolekter. Svenska var år 2010 modersmål för cirka 8,5 miljoner människor. [3] ... men liksom i USA saknas uppgift om hur väl språket behärskas. [12] ... och den mycket ålderdomliga östsvenska dialekten kommer med största säkerhet att dö ut inom en generation. Det svenska språket vi använder idag är inte detsamma som vi använde för 100 år sedan. Språket låter dessutom annorlunda beroende på var i Sverige du befinner dig. Det är till exempel stor skillnad mellan hur en skåning och en norrlänning pratar, kanske till och med så stor skillnad att de har svårt att förstå varandra. Jag tror inte att dagens svenskar skulle känna igen svenskan om de reste 100 år framåt i tiden. Svenskan kommer tyvärr vara oerhört påverkad av engelskan. En annan sak är att den snabba invandringen kommer att förändra språket. Hur ser världen ut om 100 år? Kommunikation genom tre se-kelskiften Sekelskiftet 1900 ... kommer för att möta henne när hon anländer till Chicago. Hon kan ingen engelska och ... landet Sverige och lärde därför inte barn och barnbarn att prata svenska. Under det år … Jag tror att de talade språket kommer att vara "ey len" "broshhhhhhan", men tack vare Svenska akademiens ordlista kommer vi, tack och lov, fortfarande ha korrekt svenska i skrift. Dock ej på Facebook och andra sociala medier. Men tidningar och andra medier kommer fortfarande använda sig av korrekt svenska. Hur ser det svenska språket ut om 100 år? ... sak är att den snabba invandringen kommer att förändra språket. Hur ser världen ut om 100 år? Kommunikation genom tre se- ... kommer för att möta henne när hon ... inte barn och barnbarn att prata svenska. Essä som svarar på frågeställningen: "Hur har svenska språket utvecklats och hur kommer det att se ut i framtiden?" Hur kommer det svenska språket se ut i ... engelska och svenska. Jag vill skriva om hur svenska språket ... Hur påverkar invandringen språket? Svenskarna har börjat använda en rad nya ord under året som gått. Till exempel har ord som burkini och finanssmälta etablerat sig. Det svenska språket fortsätter att utvecklas. Läs mer om “Learningswedish.se – en gratis nybörjarkurs i svenska” Learningswedish.se – en gratis nybörjarkurs i svenska Kursen har ett omfattande studiematerial med texter, övningsuppgifter, ljudfiler och filmklipp. Svenska Akademiens ordlista (SAOL) är en koncentrerad ordlista i ett band, med en begränsad mängd ordförklaringar, som ges ut av Svenska Akademien sedan 1874 (till och med den sjunde upplagan år 1900 var verkets namn Ordlista över svenska språket). "Svenska språket dör ut på landets universitet" ... Trots att engelskan är på väg att ta över stora delar av högskolan saknas nästan helt forskning om hur … I den står det mycket om Sverige och om svenska män, och det är ingen tvekan om att det är fråga om alla i riket, inte bara i Svealand. Och det finns också en bestämmelse om språket. Domare är skyldiga att skriva sina domar ”a suensko”, ’på svenska’. Det stämmer att vi har förändrat det svenska språket men att det håller på att försvinna eller dö ut stämmer inte. Dagens ungdomar är väl medvetna om hur man ska använda sig av förkortningar och slang och det betyder att om dom skriver en uppsats så kommer det inte att finas några förkortningar som t.ex. Engelska och svenska kommer därför alltmer att användas parallellt i det svenska samhället. Svenskan används dock fortfarande på de allra flesta områden och i stort står svenskan mycket stark om man jämför med andra språk i världen. Vi kommer nu två lektioner ta upp dialekters plats i svenskan samt hur nya ord kommit in i svenska språket på olika sätt. Vi kommer titta på bitar av några "Värsta språket" program, och eftersom de är gjorda för drygt 10 år sedan är de redan nu ett tidsdokument över hur språket förändras. Det enda vi kan vara säkra på är att det inte på något sätt kommer att se ut som idag. Jeans tror jag inte på för en sekund. Det är som att gå tillbaka hundra år och fråga sig om folk fortfarande kommer att gå runt i höga hattar. Här samlar vi tips på litteratur för dig som vill läsa språkvetenskaplig litteratur inför fördjupningsuppgifter, föredrag, självständiga arbeten eller av rent intresse – oavsett om du är student på universitetet, elev på grund- eller … Det kan du få om språket är det språk som talas hemma och om du har grundläggande kunskaper i språket.