Följande kurser ges i pedagogisk utveckling. Momentet behandlar livsmedel, mat och levnadsvanor i relation till hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling. Teorier, metodologier och akademiskt skrivande inom fältet kulturarv och hållbarhet, ... Uppsala universitet använder kakor (cookies) för att … 2007 – 2008. Längd: 7,5 hp ... Distans Människans påverkan på miljön Hållbar utveckling/Miljövetenskap. Länsstyrelsen i Uppsala län hälsar välkommen till dessa verkstäder för en hållbar utveckling i Uppsala län. Masterprogrammet i hållbar utveckling är ett tvärvetenskapligt progra­m med studenter och lärare från många olika ämnen. Konstvetenskap 1900-talet mode och miljöer, 7,5 hp - distans ... Uppsala universitet använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Yh-utbildning ... Hållbar utveckling; Kurser i hållbar utveckling. Studentservice Jobba hos oss The Mission är en webbaserad kurs utvecklad av SWEDESD tillsammans med andra vid Uppsala universitet - Campus Gotland. Arbetsmarknadsutbildning. Här kan du anmäla dig till Hållbar utveckling och CSR på Uppsala universitet På så sätt får du möjlighet att som student följa elevernas utveckling över tid. Juridik Nätbaserad juridisk översiktskurs, 15 hp - distans. Sök | Logga in. Information om samtliga kurser för anställda finns under internutbildning.. Folder med information om avdelningen för kvalitetsutveckling.. På den svenska sidan finns alla kurser som arrangeras på svenska och på den … Göteborgs universitet är miljöcertifierat och arbetar aktivt för hållbar utveckling. Under hösten 2014 arbetade jag bland annat med vidareutveckling av distanskursen Hållbar utveckling 7,5 hp (distans) samt med en litteratursammanställning av miljöeffekter av olika certifieringsprogram. Stadsliv och hållbar utveckling, 7,5 hp - distans. På distans, Online. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar universitetet till en bättre framtid. Ort: Distans. ... Göteborgs universitet är miljöcertifierat och arbetar aktivt för hållbar utveckling. ... centrum för lärande för hållbar utveckling I momentet ingår kunskaper om miljö och kretslopp samt hushållens avfall och användning av energi och vatten. Alla har dock ett gemensamt intresse – en hållbar utveckling. Kursen behandlar teoretiska perspektiv på och olika förutsättningar för lärande och utveckling. Historia på distans, 30 hp. ... Uppsala universitet - Campus Gotland, Cramérgatan 3, 621 57 VISBY. ... , CEMUS, en del av Centrum för hållbar utveckling vid Uppsala universitet och Uppsala stadsbibliotek. Kursen handlar om människans möjligheter att på ett uthålligt sätt nyttja jordens resurser och att verka för en mer rättvis värld. På Malmö universitet studerar du vid en fakultet med en forskningsmiljö som har fokus på samtidens barn och ungdom och villkoren för barns och ungas lärande. Kommunikation och projektledning för hållbar ... - CSD Read more about kursledningen, utveckling, uppsala, kommunikation, projektledning and introduktion. August 2018 – Present (2 months) Uppsala, Sverige. Forskare inom malmgeologi, Uppsala universitet, ... Naturresurser och hållbar utveckling Paleobiologi Vindenergi Campus Gotland. Start: 2018-09-03. Stadens dragningskraft, 7,5 hp - distans Stadsliv och hållbar utveckling, 7,5 hp - distans. Praktikant Regeringskansliet, Utrikesdepartementet. Uppsala universitet har över 100 ... Handelsrätt Hebreiska Hindi Historia Hållbar utveckling Idé- och lärdomshistoria Indologi ... sker på distans. Ort: Distans. ... undervisning och hållbar utveckling i skolan 7,5 hp Slut: 2019-01-20. Institutionen för geovetenskaper har många samarbeten både inom och utanför Uppsala universitet. Hållbar utveckling är att ta hänsyn till kommande generationer. Uppsala universitet har ... över flera miljarder år och studerar sambandet mellan atmosfären och haven med hänsyn till klimatförändringar och hållbar utveckling. Kulturarv och hållbar utveckling, Kulturvård, Gotland Undervisningsspråk: Engelska. Slut: 2019-01-20. Naturresurser och Hållbar utveckling, Ingår som en del av Institutionen för geovetenskaper, Uppsala universitet Geopolitik och internationella relationer, 7,5 hp - distans. HEdCom är en samverkande nexus för forskargrupper i disciplinär didaktik för högre utbildning vid Uppsala universitet. Framtidsakademin är ett samarbete mellan Folkuniversitetet och CEMUS - en del av Centrum för hållbar utveckling vid Uppsala universitet. ... Därför har Sveriges lantbruksuniversitet och Uppsala universitet ... hälsa och livsstil på distans; ... Uppsala universitet Hållbar utveckling, biologi Hållbar utveckling, biologi. Värderingsförmåga och förhållningssätt Resonera kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling. Här visas datum för kurserna som avser högskolepedagogisk utveckling och som ges under hösten 2018 och våren 2019. Hållbar utveckling Uppsala universitet Start / Ort. Uppsala universitet har campus i Uppsala och ... att hela eller delar av undervisningen sker på distans. Därför måste vi leva klokt och ansvarsfullt. Kursen avser att ge en allmän introduktion till några grundläggande begrepp inom miljö- och hållbarhet och illustrerar hur man kan lära sig att utveckla strategier för handlande och problemlösning. På distans, Online. Välja, planera och tillaga måltider till förmån för hälsa och hållbar utveckling. Uppsala har uppvisat en ... historiska värden med nytänkande och framåtblickande utveckling. Masterprogram i hållbar utveckling Uppsala Universitet. Undervisning om hållbar utveckling i gymnasieskolan En studie ur lärarperspektiv Institutionen för biologisk grundutbildning, Uppsala universitet Yh-utbildning. ... Uppsala Universitet ... Distans Undervisningsspråk: Svenska. Uppsala universitet. I kursen får du lära dig grunderna i hållbar utveckling ... utveckling och CSR Uppsala universitet Start: 2018-09-03. Masterprogram i hållbar utveckling, Uppsala Universitet Student; Anställd; ... i klassrummet och på distans 7,5 hp. Masterstudent i Hållbar utveckling Uppsala universitet.